Czytaj więcej: Wyniki wyborów uzupełniających w Bochówku

Wyniki wyborów uzupełniających na sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Bochówko przeprowadzonych w dniu 11 września 2023 roku.

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zawiadamia, że na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Sołectwa Bochówko w związku z Zarządzeniem Nr 96/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 1 września 2023 roku

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wszczęcia procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarna Dąbrówka w przedmiocie likwidacji

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zawiadamia, że na podstawie § 20 ust. 3  Statutu Sołectwa Bochówko w związku z Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12 maja 2023 roku

 

Czytaj więcej: Informacja

Stosownie do zarządzenia nr 7/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Bochówko

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie nr 7/2023 wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Bochówko.