Czytaj więcej: Protokół z konsultacji społecznych

Poniżej zamieszczamy protokół z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarna Dąbrówka w przedmiocie likwidacji sołectwa Bochówko i przyłączenia miejscowości Bochówko i Gliśnica do sołectwa Bochowo.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Bochowo w sprawie zmiany statutu sołectwa Bochowo.