Czytaj więcej: Nowa linia autobusowa Czarna Dąbrówka - Kartuzy

W wyniku dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku nowych połączeń komunikacyjnych w naszym rejonie, uruchomiono nową linię autobusową do Kartuz.

 

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej

2 listopada 2023 roku gmina Czarna Dąbrówka zawarła umowę na wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych, które zasilać będą Szkołę Podstawową Rokitach i budynek Urzędu Gminy,

 

Czytaj więcej: Projekt

Gmina Czarna Dąbrówka zrealizowała projekt pn. "Wykonanie pochylni oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce", w ramach projektu pn.

 

Czytaj więcej: Remont drogi osiedlowej w Czarnej Dąbrówce

Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył prace związane z dokończeniem budowy ulicy Brzozowej w Czarnej Dąbrówce. Był to ostatni II etap budowy, który w bieżącym roku zamknął się kwotą 62.245,- zł.

 

Czytaj więcej: Dotacje na remont naszych Kościołów

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na 2023 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

 

Czytaj więcej: Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia - na szlaku pieszo- rowerowym w...

Zagospodarowanie terenu w ramach realizacji projektu: „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia na szlaku pieszo – rowerowym w miejscowości Czarna Dąbrówka”, dofinansowane w ramach poddziałania 19.2

 

Czytaj więcej: Wniosek o wykonanie drogi do kościoła w Czarnej Dąbrówce

W okresie ostatnich 2-3 miesięcy zaszło sporo nowych zdarzeń społeczno-finansowych i gospodarczych w naszym kraju. Uruchomionych zostało parę programów finansowych na rozwój infrastruktury.

 

Czytaj więcej: Nowy nabór w ramach grantów PPGR

Rządowy Fundusz Polski Ład - „Edycja Granty PPGR” ogłosił kolejny nabór wniosków na infrastrukturę dla miejscowości po PGR-owskich, która została przejęta przez Samorządy lub będącą własnością Samorządu.