350032e91515a684b1f8fd2195cbf02d.jpg

W okresie ostatnich 2-3 miesięcy zaszło sporo nowych zdarzeń społeczno-finansowych i gospodarczych w naszym kraju. Uruchomionych zostało parę programów finansowych na rozwój infrastruktury.

Publikowałem stanowisko i decyzje jakie zapadły w ramach złożonego wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład - Edycja III PGR

Otrzymałem też petycję mieszkańców (parafian) dotyczącą budowy drogi dojazdowej do kościoła w Czarnej Dąbrówce. Ponieważ podpisała się pod nią duża ilość osób, została przyjęta przeze mię priorytetowo.

Z dużym uznaniem przyjąłem treść ,,Wniosku o wykonanie podjazdu (drogi) do obiektu sakralnego pw. św. Stanisława Kostki w Czarnej Dąbrówce”.

Tak licznie zebrane podpisy świadczą o ogromnym zainteresowaniu życiem kościoła a szczególnie jakością infrastruktury należącej do parafii.

 Z pewnością brak odpowiedniego podjazdu to duży dyskomfort w sposobie dotarcia na uroczystości czy nabożeństwa, szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych.

To też znaczne utrudnienie na wypadek konieczności udzielenia w tym miejscu pierwszej pomocy medycznej.

Widząc jak wielkie znaczenie ma to przedsięwzięcie z przyjemnością pragnę poinformować iż dzięki rządowemu funduszowi ,,Polski Ład – Odbudowy Zabytków” istnieje możliwość sfinansowania i wykonania niezbędnych prac remontowo-budowlanych w kościele oraz w jego otoczeniu w tym budowę drogi czy podjazdu.

Proboszcz parafii złożył odpowiedni wniosek, który został przeze mnie pozytywnie zaakceptowany i przesłany do instytucji finansującej.

Uzyskał również pozytywną opinię Rady Gminy. Wspólnie pozostaje nam czekać na jego pozytywne rozpatrzenie.

W dużej mierze w uzyskaniu przychylnego rozpatrzenia złożonego wniosku mogą przyczynić się osobowości i autorytety instytucjonalne między innymi Pan Wicewojewoda oraz Poseł na Sejm RP którzy zaangażowali się w tą sprawę.

Jako mieszkańcy liczymy na dalsze zaangażowanie i wsparcie na które zawsze może liczyć wnioskodawca - Ksiądz Proboszcz.