4eac11abbb577edcc487e133a5d363f5.jpg

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na 2023 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach drugiej edycji programu „Ochrona zabytków”.

Miło nam poinformować że wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie znajdują się nasze kościoły.

W naszej gminie dotacje otrzymał kościół w pw. św. Stanisława Kostki w Czarnej Dąbrówce w wysokości 400 tys. zł na prace konserwatorskie i budowlane. Ponadto otrzymaliśmy także 196 tys. zł na odnowienie kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Rokitach oraz 147 tys. zł na remont budynku kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Nożynie.

Przypominamy że wśród pozytywnie rozpatrzonych aplikacji już w pierwszym etapie znalazł się kościół w Jasieniu który otrzymał aż 803 600, 00 zł.

Zaplanowano tam między innymi:

  • oszalowanie Wieży kościoła
  • remont murów zewnętrznych kościoła
  • nowa instalacja elektryczna, alarmowa i przeciwpożarowa
  • odnowienie ławek