s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_c4455864d0fb79f3d23f71182384a0ea.jpg

7 grudnia Gmina Czarna Dąbrówka podpisała umowę na wykonanie kolejnych inwestycji drogowych na swoim terenie. Jest to ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej w dwóch miejscowościach:

  1. Droga w kierunku miejscowości Dęby (od drogi wojewódzkiej) na odcinku 1250 m, szerokości 4,3m, z poboczami po 0,75 m.
  2. Droga w miejscowości Mydlita na odcinku 400 m, szerokości 3,8 m i poboczach po 1m.

Roboty będą obejmować - wyrównanie, ułożenie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach (wiążąca i ścieralna) oraz wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego.

Prace po przetargu wykona forma "Dromos" z Kartuz za kwotę 605.821,- zł.

Termin wykonania I kwartał 2024r.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 297.000-, zł.