Czytaj więcej: Przebudowa drogi gminnej w  Karwnie

Gmina Czarna Dąbrówka zakończyła realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwno”.  W ramach zadania została przebudowana droga o długości 353 m i szerokości 4,5 m z obustronnymi poboczami.

 

Czytaj więcej: Modernizacja sieci wodociągowej w Karwnie

Długo mieszkańcy Karwna czekali na dalszą wymianę rur wodociągowych z azbestowych na obecnie stosowane rury PE.