Czytaj więcej: Budowa placu wiejskiego w Nożynku

Sołectwo Nożynko przystąpiło do adaptacji nowego terenu na plac rekreacyjno-sportowy. Poprzedni rok poświęcony był głównie pracom porządkowym. Na terenie około 0,5 ha odkrzaczono i zmulczerowano całą nawierzchnię.

 

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne

Na podstawie Uchwały V/60/2019  Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia  28 lutego 2019 r.,  Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Nożynko.