loga917.png

-

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE CZARNA DĄBRÓWKA ORAZ PARCHOWO

Z końcem kwietnia zakończyły się prace modernizacyjne oświetlenia w ramach projektu realizowanego przez Gminę Czarna Dąbrówka w partnerstwie z Gminą Parchowo pt. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Czarna Dąbrówka oraz Parchowo”.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie partnerskich gmin, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a poprzez to kosztów jego utrzymania oraz osiągnięcia redukcji emisji CO2. Efektem projektu będzie również podniesienie poziomu bezpieczeństwa, podniesienie estetyki i standardu gmin, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost świadomości ekologicznej użytkowników oświetlenia, wzrost zadowolenia społecznego mieszkańców, ujednolicenie systemu oświetleniowego na obszarze partnerskich gmin.

Gminy uzyskały dofinansowanie na realizację zadania w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu RPPM.10.04.00-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.4. „Redukcja emisji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 85%  wartości wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.397.377,13 zł, dofinansowanie 1.187.770,50 zł. 

Gmina Czarna Dąbrówka w ramach projektu wymieniła  551 opraw oświetleniowych na ledowe, wraz  z wysięgnikami w miejscach, w których były one wymagane. Nowe lampy posiadają innowacyjny system sterowania, dzięki któremu automatycznie można ustawić różne natężenie światła w dzień i w nocy. Gmina Parchowo zmodernizowała 276 lamp. Zatem modernizacją objęto ponad 98% punktów świetlnych znajdujących się na terenie naszej Gminy Czarna Dąbrówka oraz Parchowo. Obecnie trwają prace związane z odbiorem końcowym zadania.


 Lista lamp zakwalifikowanych do modernizacji w ramach projektu:

  1. Gmina Czarna Dąbrówka:

Bochowo – 15, Bochówko – 6, Czarna Dąbrówka – 114, Dęby - 2, Drążkowo - 3, Gliśnica – 1, Jasień – 49, Jerzkowice – 25, Kartkowo 3, Karwno – 18, Kleszczyniec – 23, Kłosy – 4, Kotuszewo – 10, Kozin – 8, Kozy – 30, Łupawsko – 12, Mikorowo – 27, Mydlita – 9, Nożynko - 16, Nożyno – 38, Osowskie - 4, Podkomorki - 1, Podkomorzyce – 6, Przylaski – 1, Rokiciny – 11, Rokitki – 12, Rokity – 34, Soszyce – 5, Święchowo – 2, Unichowo – 32, Wargowo – 25, Zawiat – 5, razem 551 opraw co stanowi ponad 99% punktów świetlnych znajdujących się na terenie gminy.

  1. Gmina Parchowo:

Baranowo - 3, Bawernica - 10, Bylina - 2, Chośnica - 14, Gołczewo - 16, Jamno - 16, Jamnowski Młyn - 4, Jeleńcz - 8, Nakla - 51, Nowa Wieś - 10, Parchowo - 93, Parchowski Młyn - 3, Soszyca - 10, Sumin - 1, Sylczno -14, Wiślany - 1, Wygoda - 1, Żukówko - 18, Żukówko Wybudowanie – 1, razem 276 opraw co stanowi ponad 97% punktów świetlnych znajdujących się na terenie gminy.

**********************************************************************

-

Wykaz tablic, plakatów w ramach projektu: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Czarna Dąbrówka oraz Parchowo” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0006/16-00:

Miejscowość

Ilość opraw [szt.]

Tablica

Plakat

1. Bochowo

15

x

 

2. Bochówko

6

x

 

3. Czarna Dąbrówka

114

x

 

4. Dęby

2

 

x

5. Drążkowo

3

 

x

6. Gliśnica

1

 

x

7. Jasień

49

x

 

8. Jerzkowice

25

x

 

9. Kartkowo

3

 

x

10. Karwno

18

x

 

11. Kleszczyniec

23

x

 

12. Kłosy

4

 

x

13. Kotuszewo

10

 

x

14. Kozin

8

x

 

15. Kozy

30

x

 

16. Łupawsko

12

x

 

17. Mikorowo

27

x

 

18. Mydlita

9

x

 

19. Nożynko

16

x

 

20. Nożyno

38

x

 

21. Osowskie

4

 

x

22. Podkomorki

1

 

x

23. Podkomorzyce

6

x

 

24. Przylaski

1

 

x

25. Rokiciny

11

x

 

26. Rokitki

12

x

 

27. Rokity

34

x

 

28. Soszyce

5

 

x

29. Święchowo

2

 

x

30. Unichowo

32

x

 

31. Wargowo

25

x

 

32. Zawiat

5

 

x

RAZEM:

551

20

12

************************************************************************

-

Miło nam poinformować, iż projekt złożony przez Gminę Czarna Dąbrówka w partnerstwie z Gminą Parchowo pt. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Czarna Dąbrówka oraz Parchowo” otrzyma dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu RPPM.10.04.00-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.4. „Redukcja emisji”.  Szacowana wartość projektu to ponad 1 500 000 zł, wnioskowane dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

   Nasza gmina w ramach projektu zamierza wymienić 551 opraw oświetleniowych na ledowe, wraz  z wysięgnikami w miejscach, w których będą one wymagane. Nowe lampy będą posiadały innowacyjny system sterowania, dzięki któremu automatycznie będzie można ustawić różne natężenie światła w dzień i w nocy. Gmina Parchowo obejmie modernizacją 276 lamp.


    Lista lamp zakwalifikowanych do modernizacji w ramach projektu:

Miejscowość

Ilość opraw [szt.]

Bochowo

15

Bochówko

6

Czarna Dąbrówka

114

Dęby

2

Drążkowo

3

Gliśnica

1

Jasień

49

Jerzkowice

25

Kartkowo

3

Karwno

18

Kleszczyniec

23

Kłosy

4

Kotuszewo

10

Kozin

8

Kozy

30

Łupawsko

12

Mikorowo

27

Mydlita

9

Nożynko

16

Nożyno

38

Osowskie

4

Podkomorki

1

Podkomorzyce

6

Przylaski

1

Rokiciny

11

Rokitki

12

Rokity

34

Soszyce

5

Święchowo

2

Unichowo

32

Wargowo

25

Zawiat

5

RAZEM:

551

************************************************************************

-

W dniu 14.10.2016 r. Gmina Czarna Dąbrówka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu RPPM.10.04.00-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.4. „Redukcja emisji”. 

Gmina Czarna Dąbrówka wraz z sąsiednią Gminą Parchowo postanowiły wspólnie aplikować o środki unijne, w tym celu została podpisana umowa partnerska między gminami, na podstawie której nasza gmina jako lider projektu mogła złożyć wniosek o dofinansowanie.

Projekt będzie polegał na modernizacji oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych. Nasza gmina zamierza wymienić 551 opraw oświetleniowych na ledowe, wraz  z wysięgnikami w miejscach, w których będą one wymagane. Zatem modernizacją zostanie objęte ponad 90% punktów świetlnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Nowe lampy będą posiadały innowacyjny system sterowania, dzięki któremu automatycznie będzie można ustawić różne natężenie światła w dzień i w nocy. Szczegółowy zakres prac oraz dane dotyczące oszczędności energii elektrycznej i redukcji emisji CO2 określa audyt energetyczny.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 85%  wartości wydatków kwalifikowanych, zatem minimalny wkład własny wynosi 15% wartości wydatków kwalifikowanych. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017r.