Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Nożynie


Zakończono prace związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Nożynie.
Gmina Czarna Dąbrówka zdecydowała się na przystąpienie do wykonania „kompleksowej” termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej z uwagi na zróżnicowany wiek poszczególnych części obiektu, a tym samym zupełnie inne wymagania dla wznoszonych obiektów (głównie pod kątem wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród zewnętrznych), permanentne problemy z dogrzaniem w/w obiektów w okresie zimowym (pomijając wysokie koszty ogrzewania), a także konieczność przystąpienia w najbliższym okresie do modernizacji kotłowni (wymiany wyeksploatowanych pieców).

Inwestycja została podzielona na trzy części. W ramach przeprowadzonego przetargu dla części pierwszej wyłoniony został wykonawca - konsorcjum firm: Zakład Murarski Wiesław Reca  z Mądrzechowa i Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra- BIS” Małgorzata z Rzepnicy. W ramach zadania wymieniono okna na sali sportowej oraz  świetlik, ocieplono ściany zewnętrzne, piwniczne i cokołowe oraz ocieplono połacie dachowe nowej części szkoły. Umowny koszt pierwszej części inwestycji wyniósł 608 984,84 zł.

Drugą i trzecią część inwestycji wygrała firma E&M Marcin Maliszewski z Nieczulic. Zakres prac obu części obejmował modernizację instalacji elektrycznej (oświetleniowej) oraz wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej w budynkach oraz remont kotłowni na paliwo stałe wraz z wymianą kotłów węglowych na kotły na biomasę. Łączny koszt części II i III  inwestycji wyniósł 247 845,00 zł.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, refundowana w wysokości 85% wartości zadania. Projekt realizowany jest wspólnie przez cztery gminy: Czarna Dąbrówka, Tuchomie, Studzienice i Parchowo.


******************************************************************************


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nożynie


W dniu 11 sierpnia b.r. podpisano umowy na modernizację kotłowni CO i termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej w Nożynie. W zakresie termomodernizacji prace wykona firma ANKRA BIS M. Trojańska z Bytowa.

Będą one obejmowały: wymianę okien w sali gimnastycznej, wymiana świetlika na holu głównym, docieplenie ścian zewnętrznych na całości obiektu nowego i starego budynku, ocieplenie połaci dachowych.

Prace zostaną wykonane  jeszcze we wrześniu. Koszt prac w wyniku postępowania
przetargowego wyniesie 608.984,- zł

Modernizacji kotłowni z wymianą kotłów na biomasę wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej dokona firma E.M. MALISZEWSKI z Bytowa.

Koszt prac wyniesie odpowiednio 198.030,- zł  i 49.815,- zł.

Przedmiotowe roboty będą wykonane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Prace zostaną również zakończone w miesiącu wrześniu b.r.