Stowarzyszenie Loko-motywa we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Gminy Czarna Dąbrówka realizuje projekt grantowy pt.: „Nowi Më – nowy program artystyczny oraz zakup strojów ludowych dla zespołu kaszubskiego Niezabôtczi z Jasienia” dofinansowany z budżetu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zadanie polega na zakupie strojów kaszubskich oraz organizacji warsztatów śpiewu i tańca w celu stworzenia nowego programu artystycznego.

Operacja obejmuje:

1. Zakup 20 kompletnych strojów kaszubskich w tym:
  a. 10 strojów damskich (skład: koszula, serdak haftowany, spódnica, fartuch, wianek, buty)
  b. 10 strojów męskich (skład: spodnie, koszula, kabat, kapelusz, buty ludowe)
3. Organizację 32 godzin warsztatów tańca i śpiewu z choreografem.
4. Wykonanie scenografii do nowego programu artystycznego (w ramach wkładu własnego niefinansowego).

Koordynatorzy projektu

logo-stroje.png