logo-drogi-18.png

Trwają prace końcowe związane z zadaniem pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat" w ramach operacji z zakresu wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.  

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym za zadanie miał nie tylko prace budowlane ale także sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji dot. pozwolenia na przebudowę drogi ponieważ projekt był w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z tym, iż inwestycja dotyczy drogi powyżej 1 km wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, wymagających zmiany granic pasa drogowego wymagało uzyskania wielu dokumentów. Procedura uzyskania zezwolenia na podstawie specustawy drogowej. Te unormowania proceduralne różnią się znacznie od uzyskania zwykłego zgłoszenia robót budowlanych.. Min. potrzebna była decyzja środowiskowa oraz decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Z powodu przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem dokumentów wraz z decyzją środowiskową a ponadto wymaganego geodezyjnego podziału działek co również się wiąże z wykupami,  znaczna część realizacji zadania dotyczyła uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z ich prawomocnością. Uzyskane dokumenty dopiero umożliwiły realizowanie inwestycji w terenie. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji natknięto się na dodatkowe przeszkody związane z usunięciem kolizji  linii energetycznej, wszystkie te czynniki utrudniają realizacje zadania przesuwając ją w czasie.

Planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Koszty całkowite zadania wyniosły: 1 328 914,55 zł
Dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych
Wykonawca inwestycji: Eurovia Polska S.A.
Inspektor nadzoru: DUET Janusz Szczepański

 

Sporządziła:

Agnieszka Ciszewska