logo-drogi-18.png 

ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY ULICY JEZIORNEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE

Zakończone zostało zadanie pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka w ramach operacji z zakresu wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

Koszty całkowite zadania wyniosły: 466 129,96 zł

koszty kwalifikowalne: 396 384,95 zł

Dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 227 501 zł

Wykonawcą był: Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A.

W trakcie przebudowy jest droga w miejscowości Zawiat.


Jesteśmy również po rozstrzygnięciu przetargów na przebudowę dróg w Mikorowie, Nożynie oraz ulicy Ogrodowej w Czarnej Dąbrówce. Zakończenie prac budowlanych ma nastąpić Nożyno i ul. Ogrodowa  04/2018 a Mikorowo do 07/2018 r.

Sporządziła:
Agnieszka Ciszewska