logo-drogi-18.png

Zakończone zostało zadanie pod nazwą „ Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka” w ramach operacji z zakresu wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

Koszty całkowite zadania wyniosły: 398 577,33 zł
Dofinansowanie 216 974,00 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek

 

Sporządziła:
Agnieszka Ciszewska