Zakończenie „Termomodernizacji”

Gmina Czarna Dąbrówka zakończyła  realizację swojej części projektu partnerskiego  pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo” współfinansowanego z UE w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020.

Ostateczna wartość prac termomodernizacyjnych dotyczących naszej gminy z podziałem na budynki ukształtowała się następująco:

  1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nożynie polegająca m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, fundamentowych i dachu, wymianie stolarki otworowej, modernizacji C.O. oraz modernizacji instalacji elektrycznej, oświetleniowej. Koszty całkowite 866.755,84 zł, dofinansowanie 736.716,40 zł.
  2. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nożynie, której zakres prac obejmował: rozbiórka podłogi (sala, zaplecze), wykonanie nowych posadzek, docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i dachu wraz z wymianą pokrycia, wymiana stolarki otworowej, montaż pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną C.O. CWU. Koszty całkowite 466.425,45 zł, dofinansowanie 396.461,63 zł.
  3. Termomodernizacja budynku OSP w Rokitach polegająca na: dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu wraz z wymianą pokrycia, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, montażu pompy ciepła. Łączny koszt 130.842,92 zł, dofinansowanie 111.216,48 zł.
  4. Opracowanie studium wykonalności i promocja projektu 8.595,50 zł, dofinansowanie 7.306,18 zł.

 

Całkowity koszt wszystkich działań w ramach projektu po stronie Gminy Czarna Dąbrówka 1.472.619,71 zł, dofinansowanie 1.251.700,69 zł.

*************************************************************************

Termomodernizacja obiektu świetlicy w miejscowości Nożyno

Zakończone zostały prace przy termomodernizacji obiektu świetlicy w miejscowości Nożyno. Prace zostały wykonane przez firmę "Ankra Bis" M. Trojański z Bytowa.

Koszt wykonania prac wyniósł 458.225,45 zł.

W ramach prac zostały wymienione okna, pokrycie dachowe, ocieplenie stropu, ocieplenie elewacji z nową nawierzchnią, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła.

Pozostał remont wnętrza. Prace zostaną rozpoczęte w listopadzie.

*************************************************************************

Termomodernizacja remizy OSP w Rokitach

Odebrane zostało kolejne zadanie z zakresu termomodernizacji. Odbył się techniczny odbiór remontu remizy OSP w Rokitach. W ramach projektu wykonano wymianę pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej, okiennej, ocieplenie ścian, ułożenie nowego tynku, montaż pompy ciepła i grzejników.

Zadanie realizowane było z złożonego wspólnie z gminą Parchowo, Studzienice, Tuchomie. Koszt prac na remizie wyniósł 129.042,- zł.

Prace budowlane wykonał zakład Usługi Budowlano Ciesielskie "Domex" z Osiek.

Zadanie dofinansowane było poprzez Regionalny Program Operacyjny z działania pn " Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice, Parchowo.