41e4c8f4b185828e4425b3a717dc7745.png

„Plac zabaw dla małych i dużych – doposażenie placu zabaw w Rokitach” - podsumowanie

Stowarzyszenie Rokitnik we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka zrealizowało projekt pt.: „Plac zabaw dla małych i dużych - doposażenie placu zabaw w miejscowości Rokity”.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach projektu grantowego pt. „Inicjatywy społeczne realizowane przez lokalną społeczność na obszarze LGD PDS” wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja obejmowała doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: karuzelę tarczową z siedziskami, walec wspinaczkowy, zjazd linowy oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni (piasek) z obrzeżem pod nowymi elementami, dojść i chodników w miejscowości Rokity. Rezultatem działania jest ogólnodostępne, bezpieczne miejsce rekreacji, wypoczynku, integracji i aktywizacji społecznej w postaci placu zabaw, z którego mogą korzystać wszystkie chętne osoby w różnym wieku.

Całkowity koszt zadania 27.114,28 zł, dofinansowanie 25.000,00  zł.

************

 

„Plac zabaw dla małych i dużych – doposażenie placu zabaw w Rokitach" – gotowy

Dnia 13.11.2019 r. zakończono prace w ramach projektu "Plac zabaw dla małych i dużych – doposażenie placu zabaw w Rokitach" i oddano do użytku dla lokalnej społeczności.

Na placu zabaw pojawiły się nowe urządzenia zabawowe: karuzela tarczowa z siedziskami, walec wspinaczkowy, zjazd linowy oraz bezpieczna nawierzchnia (piasek) z obrzeżami pod nowymi elementami, dojścia i chodniki.

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Inicjatywy społeczne realizowane przez lokalną społeczność na obszarze LGD PDS” wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

************

 

Plac zabaw w nowej odsłonie

Stowarzyszenie Rokitnik we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu grantowego wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni. Miło nam poinformować, iż mimo dużej konkurencji udało się, przyznano nam dofinansowanie w wysokości 25000,00 zł na projektu pt.: „Plac zabaw dla małych i dużych – doposażenie placu zabaw w Rokitach”.

Zadanie otrzyma dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach projektu grantowego pt. „Inicjatywy społeczne realizowane przez lokalną społeczność na obszarze LGD PDS” wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja obejmowała będzie doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: karuzelę tarczową z siedziskami, walec wspinaczkowy, zjazd linowy oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni (piasek) z obrzeżem pod nowymi elementami, dojść i chodników w miejscowości Rokity. Planowanym rezultatem działania jest stworzenie ogólnodostępnego, bezpiecznego miejsca rekreacji, wypoczynku, integracji i aktywizacji społecznej w postaci placu zabaw, z którego mogą korzystać wszystkie chętne osoby w różnym wieku. Rodzice, dziadkowie będą wypoczywać a dzieci i młodzież korzystać z atrakcji znajdujących się na placu zabaw.

Planowana wartość zadania 27.114,28 zł, dofinansowanie 25.000,00  zł.

Czytaj Więcej>>