loga-pds-ue-prow.jpg

Stowarzyszenie Loko-motywa we współpracy z Referatem Programów Unijnych Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka złożyło wniosek o dofinansowanie projektu grantowego  pt.: „Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku”. Operacja została wybrana do realizacji przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Zadnie obejmuje remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyno oraz zagospodarowaniu terenu wokół niej. W ramach prac budowlanych zaplanowano remont schodów wejściowych do świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż elementów małej architektury (2 ławki i 2 kosze), zakup donic i posadzenie ozdobnej zieleni.

W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczna poprawa bezpieczeństwa użytkowania i wizerunku świetlicy wiejskiej dzięki czemu będzie mogła ona rozpocząć swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Koszty całkowite zadania 49 539,95 zł, dofinansowanie 25 000,00 zł.

-