rokity-kaszebci_krom_001.png

Nasz Kaszëbsczi Króm – wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity

Z końcem lipca 2020 roku Stowarzyszenie Rokitnik zakończyło realizację projektu pn.: ”Nasz Kaszëbsczi Króm – wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity” współfinansowanego ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Inicjatywy społeczne realizowane na obszarze LGD PDS” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania zrealizowano:

 1. Zakup wraz montażem:
  1. Zabudowa kuchni
  2. Zabudowa zmywaka
  3. Zabudowa łazienki
  4. Stała zabudowa na sali
 2. Zakup sprzętu AGD (chłodziarka, płyta indukcyjna, okap kuchenny)
 3. Zakup wyposażenia zmywaka (zlewozmywak, bateria)
 4. Zakup wyposażenia kuchni/akcesoria kuchenne (talerz obiadowy - 40 szt., talerzyk płytki – 40 szt., talerz głęboki – 40 szt., miska - 6 szt., zestaw sztućców dla 6 osób - 5 szt., szklanki - 40 szt.
 5. Zakup mebli (stoły – 4 szt., krzesła – 32 szt., kredens)

Dzięki zakupionemu wyposażeniu świetlica może w pełni funkcjonować, działać na rzecz społeczności lokalnej.

Koszt operacji wyniósł ponad  30.432,26 zł, dofinansowanie 25.000,00 zł.

 

*******************************************************

Stowarzyszenie Rokitnik we współpracy z Referatem Programów Unijnych Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka złożyło wniosek o dofinansowanie projektu grantowego pt.: „Nasz Kaszëbsczi Króm – wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity”. Operacja została wybrana do realizacji przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia Centrum aktywności Społecznej w miejscowości Rokity na potrzeby organizowanych przez nią działań.

Operacja obejmuje: 

 1. Zakup wraz montażem mebli: zabudowy kuchni, zabudowy zmywaka, zabudowy łazienki oraz stałe zabudowy meblowe na Sali.
 2. Zakup sprzętu AGD: chłodziarka, płyta indukcyjna i okap kuchenny
 3. Zakup Wyposażenia kuchni: zlewozmywak, bateria i akcesoria kuchenne
 4. Zakup mebli: stoły, krzesła oraz kredens

Rezultatem zadania jest wyposażenie ogólnodostępnego Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Rokity, dzięki któremu będzie można działać na rzecz społeczności lokalnej. Oferta CAS skierowana będzie do wszystkich mieszkańców sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów, w tym osób niepełnosprawnych.

            Koszty całkowite zadania 30 432,18 zł, dofinansowanie 25 000,00 zł.

-

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach PROW 2014-2020.

loga-pds-ue-prow.jpg