a2a5caa5765ae012b4b673f3335f0b96.png

„Zielona siłownia w Rokitach” - podsumowanie

Stowarzyszenie Rokitnik we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka zrealizowało projekt pt.: „Zielona siłownia w Rokitach”.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach projektu grantowego pt. „Sieć siłowni jako wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego, w tym poprawa jakości życia poprzez wsparcie różnorodnych form aktywności społecznej” wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja obejmowała dwa działania dostawę i montaż siłowni zewnętrznej oraz organizację imprezy rekreacyjno - sportowej promującej zdrowy i aktywny tryb życia, wspólne spędzania wolnego czasu. W ramach pierwszego działania wykonane zostało zagospodarowanie terenu - zielona siłownia wyposażona w 4 urządzenia treningowe: orbitrek podwójny, wahadło (twister i surfer), biegacz narciarz oraz tablicę z regulaminem. 

W ramach drugiego działania 7 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie „Zielonej siłowni w Rokitach”. Mimo złej pogody, mieszkańcy chętnie przybyli by uczestniczyć w imprezie.

Całkowita wartość zadania wyniosła 29.446,87 zł, dofinansowanie 24.994,50  zł.

************

 

Otwarcie "Zielonej Siłowni w Rokitach"

Dnia 7.12.2019 r. miało miejsce oficjalne otwarcie naszej "Zielonej siłowni w Rokitach" mającej na celu wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego, poprawę jakości życia i zachowania dziedzictwa lokalnego.

Przedsięwzięcie współfinansowane zostało ze środków  EFPROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Sieć siłowni jako wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego, w tym poprawa jakości życia poprzez wsparcie różnorodnych form aktywności społecznej” wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Mimo pogody, mieszkańcy chętnie przybyli by się spotkać. Wszystko rozpoczęło się od przemarszu z kijami oraz treningu wraz z instruktażem na urządzeniach naszej nowej siłowni, co było jednocześnie rozgrzewką przed kąpielą morsów, w której brali udział mieszkańcy jak i goście. Na koniec uczestnicy mogli ogrzać się przy ognisku z kiełbaskami, ciepłym poczęstunku, w ciepłej i świątecznej już atmosferze.

************

 

Mikołaje na siłownię

Stowarzyszenie Rokitnik zaprasza na uroczyste otwarcie „Zielonej siłowni w Rokitach”, które odbędzie się dnia 7.12.2019 r. (sobota) godzina 12:00, plac przy jeziorze.

Podczas spotkania odbywać się będzie:

  • profesjonalny instruktaż ćwiczeń na urządzeniach
  • przemarsz „z kijkami”
  • morsowanie
  • ognisko z kiełbaskami

Osoby chętne do rozpoczęcia przygody z zimnymi kąpielami prosimy o przygotowanie odpowiedniego stroju (o dobre samopoczucie zadbamy).

Prosimy, w miarę możliwości o zabranie ze sobą kijów do Nordic Walking oraz czapeczek mikołaja.

************

 

W Rokitach powstanie siłownia zewnętrzna

 

Stowarzyszenie Rokitnik we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu grantowego wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni. Miło nam poinformować, iż mimo dużej konkurencji udało się, przyznano nam dofinansowanie w wysokości 25000,00 zł na projektu pt.: „Zielona siłownia w Rokitach”.

Zadanie otrzyma dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach projektu grantowego pt. „Sieć siłowni jako wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego, w tym poprawa jakości życia poprzez wsparcie różnorodnych form aktywności społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja obejmowała będzie dwa działania dostawę i montaż siłowni zewnętrznej oraz organizację imprezy rekreacyjno - sportowej promującej zdrowy i aktywny tryb życia, wspólne spędzania wolnego czasu. W ramach pierwszego działania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu - zielona siłownia wyposażona w 4 urządzenia treningowe: orbitrek podwójny, wahadło (twister i surfer), biegacz narciarz oraz tablicę z regulaminem. 

W ramach drugiego działania odbędzie się oficjalne otwarcie „Zielonej siłowni w Rokitach”.

Planowana wartość zadania 29.452,86 zł, dofinansowanie 25 000,00  zł.

Czytaj Więcej>>