5.12.2018 r.

 Umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej przy jeziorze w Unichowie"

 

W dniu 29 listopada 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej przy jeziorze w Unichowie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

            Planowana operacja obejmuje powstanie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej przy jeziorze w Unichowie. Cel ogólny projektu: Zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie LGD oraz wsparcie działań pro-środowiskowych, Cel szczegółowy 2.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem lub wodą, Przedsięwzięcie 2.2.1. Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką. Całość zadania oszacowano na kwotę: 822.988,93 zł, dofinansowanie: 219.900,00 zł.

Projekt obejmuje:

 1. Przyłącze wodociągowe;
 2. Oświetlenie zewnętrzne – inst. urządzeń;
 3. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Unichowie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, kosze gabionowe, murki oporowe.
 4. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze: nawierzchnie utwardzone, drewniana scena, magazyn na sprzęt wodny, boisko wielofunkcyjne, miejsce na ognisko, wyposażenie terenu (ławki, stoły, parasole, kosze), ogrodzenie;
 5. Zagospodarowanie terenu – plac zabaw: wyposażenie terenu w urządzenia zabawowo - rekreacyjne (m.in. zjazd linowy, gumowe zwierzęta, zestaw zabawowy), ogrodzenie.

 

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej przy jeziorze w Unichowie, wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

 • liczba wspartych projektów dotyczących infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym – 1,
 • poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD PB – 1
 • wzrost liczy turystów – 30

 

Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2019 r.

***************

 

14.06.2019 r.

Podpisanie mowy z wykonawcą zagospodarowania w ramach projektu

 

12 czerwca b.r. podpisana została umowa na wykonanie zagospodarowania terenu przy jeziorze w Unichowie w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.

 Do przetargu stanęły dwie firmy. Najtańszą ofertę na kwotę 997.361,49 zł, złożyło - Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. z Leszna w województwie pomorskim.

W ramach projektu powstanie:

 • ogrodzone boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową oraz ogrodzony plac zabaw z zestawem zabawowym, zjazdem linowym i figurami gumowymi,
 • zagospodarowany teren rekreacyjny z miejscem na ognisko, znajdą się tu parasole ze strzechy, stoły, ławki, toaleta „toy toy”,
 • drewniana scena,
 • magazyn na sprzęt wodny,
 • miejsca postojowe, nawierzchnie utwardzone
 • zostaną wykonane przyłącza wodociągowe oraz zainstalowane oświetlenie zewnętrzne.

 Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na jesień b.r.

 

***************

 

12.08.2019 r.

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Unichowie

 

Trwają intensywne prace budowlane w Unichowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.

Na załączonej fotorelacji widoczne są już częściowo wykonane kosze gabionowe i murki oporowe, schody terenowe, zjazd dla osób niepełnosprawnych, drewniany magazyn na sprzęt wodny, nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego i rozpoczęta budowa drewnianej sceny.

  

***************

30.09.2019 r.

Uroczyste otwarcie

 

Podczas imprezy „Letni jarmark z rybką w tle przy jeziorze w Unichowie" dokonano uroczystego przecięcia wstęgi – otwarcia nowo zagospodarowanego terenu realizowanego w ramach projektu pt.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie”. Realizacja inwestycji została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” w kwocie 219.900,00 zł a, całkowity koszt operacji wyniósł  997.361,49 zł.

W ramach projektu powstała infrastruktura rekreacyjno – turystyczna przy jeziorze w Unichowie, w tym:

 • ogrodzone boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową oraz ogrodzony plac zabaw z zestawem zabawowym, zjazdem linowym i figurami gumowymi,
 • zagospodarowany teren rekreacyjny z miejscem na ognisko, parasolami ze strzechy, stoły, ławki, toaleta „toy toy”,
 • drewniana scena,
 • magazyn na sprzęt wodny,
 • miejsca postojowe, nawierzchnie utwardzone
 • zjazd dla niepełnosprawnych,
 • schody,
 • murki oporowe, kosze gabionowe,
 • przyłącza wodociągowe,
 • oświetlenie zewnętrzne.

Poprzez realizację operacji osiągnięto zakładany cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej przy jeziorze w Unichowie oraz wskaźniki.