Umowy podpisane

W dniu 29.09.2020 r. podpisane zostały umowy z Wykonawcą na montaż i instalację:

Kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na nieruchomościach mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka.

A w dniu 13.10.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na instalację fotowoltaiczną.

Wykonawcą wszystkich części jest firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

 -----------------------------------------------------------------

" Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”- w końcu zaczynamy montować instalacje

Wykonawca firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice zaczyna montować w pierwszej kolejności kotły na biomasę oraz pompy ciepła.  Są już pierwsze wykonane montaże kotłów na biomasę oraz zadowoleni mieszkańcy gminy Czarna Dąbrówka.

Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID -19 a związku z tym zakażenia i kwarantanny pracowników Wykonawcy zadania a także mieszkańców, u których planowane są montaże instalacji, Gmina przedłużyła terminy wykonania wynikające z umów z Wykonawcą tj. instalacji dotyczących wszystkich części projektu.

 -----------------------------------------------------------------

 OZE na terenie gminy Czarna Dąbrówka - praca wre….

Prace instalacyjne w ramach projektu dot. instalacji kotłów na biomasę postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniżej fotorelacja ze zrealizowanych prac. Zostały już zamontowane wszystkie kotły na biomasę u mieszkańców gminy.

Zestawienie zainstalowanej mocy:

L.p.

Typ instalacji

Moc instalacji

Liczba zrealizowanych instalacji

Moc wykonanych instalacji  

Moc wykonanych instalacji            

(kW)

(szt.)

(kW)

(MW)

1

Kocioł na biomasę

12

4

48,00

0,048

2

Kocioł na biomasę

16

11

176,00

0,176

3

Kocioł na biomasę

20

3

60,00

0,060

4

Kocioł na biomasę

24

3

72,00

0,072

 RAZEM:

21

356,00

0,356

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 -----------------------------------------------------------------

OZE na terenie gminy Czarna Dąbrówka – pompy ciepła

Prace instalacyjne w ramach projektu dot. instalacji pomp ciepła postępują zgodnie z przyjętymi  harmonogramami. Zamontowano  13 pomp ciepła. Wszystkie pompy zostały zamontowane u mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka.

    Termin zakończenia prac: zgodnie z zapisami Umowy nr 32/2020 z dnia 29.09.2020r. oraz  Aneksem nr 3 z dnia 15.12.2020 r.

Pompy ciepła montowane w budynkach mieszkalnych osób fizycznych:

Lp.

Typ pompy

Producent
i model pompy ciepła

Ilość sztuk

1

2

3

5

1

Powietrzna pompa ciepła służąca  do przygotowania c.w.u.
i c.o.  o mocy minimalnej 12 kW

GZ THEODOOR TECH CO LTD; Krommler EVI 15        RS-18D

 

 

3

2

Powietrzna pompa ciepła służąca  do przygotowania c.w.u.
 i c.o.  o mocy minimalnej 17,6 kW

GZ THEODOOR TECH CO LTD; Krommler EVI 20      RS-20D

 

5

3

Powietrzna pompa ciepła służąca  do przygotowania c.w.u.
 i c.o.  o mocy minimalnej 25,6 kW

GZ THEODOOR TECH CO LTD; Krommler EVI 10         RS-11D+ Krommler EVI 20          RS-20D

 

5

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 -----------------------------------------------------------------

OZE na terenie gminy Czarna Dąbrówka – Kolektory słoneczne

Prace instalacyjne w ramach projektu dot. instalacji pomp ciepła postępują zgodnie z przyjętymi i aktualizowanymi  harmonogramami.

Instalacje montowane na budynkach mieszkalnych osób fizycznych

Lp.

Typ zestawu

Producent
i model kolektora oraz zasobnika

Cena

jednostkowa
netto [zł]

Ilość sztuk

Wartość netto

[zł]

Stawka

podatku VAT

Wartość brutto

[zł]

1

2

3

4

5

6 = 4 x 5

7

8 = 6 + VAT

1

Zestaw

składający się
z 2 kolektorów płaskich
oraz zasobnika min. 250 l.

 

Ensol; ES2V/2, 52S   AL.-CU

 (kolektor)

11 260,00

43

484 180,00

8%

522 914,40

 

OEM ENERGY Sp. z o.o. PDT 300 PN B CE

 (zasobnik)

2

Zestaw

składający się
z 3 kolektorów płaskich
oraz zasobnika min. 350 l.

 Ensol; ES2V/2, 52S   AL.-CU

(kolektor)

12 810,00

28

358 680,00

8%

387 374,40

OEM ENERGY Sp. z o.o. PDT 300 PN B CE

 (zasobnik)

RAZEM:

910 288,80

Jakość wykonanych robót – zgodnie z warunkami umowy, SIWZ wraz z załącznikami. Prace wykonane zostały należycie, zgodnie Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz normami.

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 -----------------------------------------------------------------

OZE na terenie gminy Czarna Dąbrówka – Kolektory fotowoltaiczne

Przedmiotem umowy była dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 29 szt. instalacji (28 adresów), gdzie zamontowano zestawy instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

 • montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 • montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych,
 • montowane na gruncie u osób fizycznych,
 • montowane na gruncie przy budynkach użyteczności publicznej.

Zakres zamówienia dla jednego zestawu obejmował w szczególności:

 • montaż urządzeń sterujących pracą modułów,
 • ułożenie okablowania w przygotowanych korytach kablowych,
 • montaż inwerterów,
 • montaż rozdzielni RPV AC oraz RPV DC,
 • połączenie elektryczne rozdzielni RPV DC z inwerterami,
 • połączenie elektryczne rozdzielni RPV AC z inwerterami,
 • montaż kompletu elementów instalacji uziemiającej i systemu wyrównywania różnicy potencjałów elektrycznych,
 • wykonanie systemu z akwizycji danych,
 • wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,
 • wykonanie pomiarów układów fotowoltaicznych (sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych stringów),
 • próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej,
 • szkolenie pracowników Inwestora na temat obsługi i konserwacji systemu fotowoltaicznego i systemu monitorowania oraz możliwych przypadków nieprawidłowej pracy instalacji,
 • inwentaryzacja powykonawcza,
 • zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej.
 • Zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela 1 Zestawienie instalacji

Lp.

Typ instalacji

Ilość [szt.]

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT 8 %

Wartość brutto

instalacje montowanena budynkach mieszkalnych u osób fizycznych

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,03 kWp

3

13 896,00 zł

41 688,00 zł

3 335,04 zł

45 023,04 zł

2

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,27 kWp

4

16 276,00 zł

65 104,00 zł

5 208,32 zł

70 312,32 zł

instalacje montowane na budynkach gospodarczych u osób fizycznych

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,03 kWp

3

13 896,00 zł

41 688,00 zł

3 335,04 zł

45 023,04 zł

2

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,27 kWp

4

16 276,00 zł

65 104,00 zł

5 208,32 zł

70 312,32 zł

instalacje montowane na gruntach u osób fizycznych

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,03 kWp

1

13 896,00 zł

13 896,00 zł

1 111,68 zł

15 007,68 zł

2

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,27 kWp

3

17 009,00 zł

51 027,00 zł

4 082,16 zł

55 109,16 zł

Lp.

Typ instalacji

Ilość [szt.]

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT 23 %

Wartość brutto

instalacje montowane na/przy budynkach użyteczności publicznej

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,58 kWp - PRZEPOMPOWNIA PODKOMORZYCE

1

19 025,00 zł

19 025,00 zł

4 375,75 zł

23 400,75 zł

2

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,44 kWp - HYDROFORNIA KOZY

1

24 247,00 zł

24 247,00 zł

5 576,81 zł

29 823,81 zł

3

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,44 kWp - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BOCHÓWKO

1

24 247,00 zł

24 247,00 zł

5 576,81 zł

29 823,81 zł

4

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,44 kWp - HYDROFORNIA WAGROWO

1

24 247,00 zł

24 247,00 zł

5 576,81 zł

29 823,81 zł

5

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,44 kWp - HYDROFORNIA KARWNO

1

24 247,00 zł

24 247,00 zł

5 576,81 zł

29 823,81 zł

6

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,09 kWp - HYDROFORNIA NOŻYNO

1

35 898,00 zł

35 898,00 zł

8 256,54 zł

44 154,54 zł

7

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,09 kWp - SUW ROKITY

1

35 898,00 zł

35 898,00 zł

8 256,54 zł

44 154,54 zł

8

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,57 + 5,58 kWp - SUW CZARNA DĄBRÓWKA

1

19 025,00 zł
+
41 686,00 zł

60 711,00 zł

13 963,53 zł

74 674,53 zł

9

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,8 kWp - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JASIEŃ

1

58 437,00 zł

58 437,00 zł

13 440,51 zł

71 877,51 zł

10

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 38,44 kWp - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PODKOMORZYCE

1

106 718,00 zł

106 718,00 zł

24 545,14 zł

131 263,14 zł

SUMA

28

 

692 182,00 zł

159 201,86 zł

809 607,81 zł

 

Tabela 2 Zestawienie zainstalowanej mocy

Lp.

Typ instalacji

Moc instalacji [kWp]

Ilość [szt.]

Moc zainstalowanych instalacji [kW]

Moc zainstalowanych
instalacji [MW]

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,03 kWp

4,03

7

28,21

0,02821

2

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,27 kWp

5,27

11

57,97

0,05797

3

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,58 kWp

5,58

1

5,58

0,00558

4

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,44 kWp

7,44

4

29,76

0,02976

5

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,09 kWp

12,09

2

24,18

0,02418

6

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,8 kWp

19,8

1

19,8

0,0198

7

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,57 + 5,58 kWp

14,57 + 5,58

1

20,15

0,02015

8

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 38,44 kWp

38,44

1

38,44

0,03844

SUMA

28

224,09

0,22409

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

-----------------------------------------------------------------

Realizacja projektu - Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie

W  wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,

podzielonego na 4 części:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła na wszystkie IV części  firma:

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Kudrowice 12; 95-200 Pabianice

Część I. 914 131,80 zł

Część II. 809 607,81 zł

Część III. 326 160, 00 zł

Część IV. 551 983,68 zł

Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych

W ramach zamówienia:

część 1 zamówieniaDostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”,

 1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 71 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na budynkach mieszkalnych osób fizycznych:

 • − 43 zestawów, każdy składający się z 2 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 250 l.,
 • − 26 zestawów, każdy składający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,

b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

 • − 2 zestawów, każdy składający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,

2) montaż rurociągów wraz z izolacją,

3) montaż armatury kontrolno-pomiarowej,

4) montaż zasobnika solarnego,

5) uruchomienie i wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do użytkowania,

6) przeszkolenie Użytkownika instalacji z obsługi zestawu solarnego,

7) przekazanie Użytkownikowi instrukcji obsługi zestawu solarnego.

część 2 zamówieniaDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”:

 1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

 • − 6 zestawów, każdy składający się z maksymalnie 16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4 kWp,
 • − 7 zestawów, każdy składający się z maksymalnie 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,

b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

 • − 1 zestaw składający się z maksymalnie 16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4 kWp,
 • − 1  zestawy składający się z maksymalnie 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,

c) montowane na gruncie u osób fizycznych:

 • − 3 zestawy, każdy składający się z maksymalnie 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,

d) montowane na gruncie przy budynkach użyteczności publicznej:

 • − 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4  kWp (Przepompownia Podkomorzyce),
 • − 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4  kWp (Stacja Uzdatniania Wody Jasień),
 • - 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp ( hydrofornia Kozy)
 • − 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2  kWp (Hydrofornia Mikorowo),
 • − 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2  kWp (Hydrofornia Wargowo),
 • − 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2  kWp (Hydrofornia Karwno),
 • − 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12  kWp (Hydrofornia Nożyno),
 • − 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12  kWp (Stacja Uzdatniania Wody Rokity),
 • − 1 zestaw składający się z 48 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 14,4  kWp (Stacja Uzdatniania Wody Czarna Dąbrówka),
 • - 1 zestaw składający się z 66 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 19,8  kWp (Oczyszczalnia ścieków Jasień),
 • - 1 zestaw składający się z 128 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 38,4  kWp (Oczyszczalnia ścieków Podkomorzyce),

2) montaż urządzeń sterujących pracą modułów,

3) ułożenie okablowania w przygotowanych korytach kablowych,

4) montaż inwerterów,

5) montaż rozdzielni RPV AC oraz RPV DC,

6) połączenie elektryczne rozdzielni RPV DC z inwerterami,

7) połączenie elektryczne rozdzielni RPV AC z inwerterami,

8) montaż kompletu elementów instalacji uziemiającej i systemu wyrównywania różnicy potencjałów elektrycznych

9) wykonanie systemu z akwizycji danych,

10) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,

11) wykonanie pomiarów układów fotowoltaicznych (sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych stringów),

12) próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej,

13) szkolenie pracowników Inwestora na temat obsługi i konserwacji systemu fotowoltaicznego i systemu monitorowania oraz możliwych przypadków nieprawidłowej pracy instalacji,

14) inwentaryzacja powykonawcza,

15) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej.

 

część 3 zamówieniaDostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”:

 1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 21 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:

a) 4 szt. o mocy nominalnej – min.12 kW,

b) 11 szt. o mocy nominalnej - min. 16 kW,

c) 3 szt. o mocy nominalnej - min. 20 kW,

d) 3 szt. o mocy nominalnej - min. 24kW,

2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) wykonanie montażu czopucha do komina,

4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,

7) wykonanie montażu pomp obiegowych,

8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

 

część 4 zamówieniaDostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”:

 1. Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 13 szt. powietrznych pomp ciepła służących do przygotowania c.w.u. i c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:

a) 3 szt. o mocy minimalnej 12 kW,

b) 5 szt. o mocy minimalnej 17,6 kW,

c) 5 szt. o mocy minimalnej 25,6 kW,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. i c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

 

którego przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, które jest realizowane w ramach projektu „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

Uwaga: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu obejmował jedynie dostawę i montaż instalacji OZE realizowaną na potrzeby jednego z partnerów projektu tj. Gminę Czarna Dąbrówka (nie obejmował dostaw i montażu instalacji OZE realizowanych na potrzeby gmin Borzytuchom i Tuchomie)

Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych

-----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, jak już informowaliśmy, w dniu 17 sierpnia 2020 r. otworzyliśmy oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

Obecnie trwa procedura ich  rozpatrywania. Oferty złożono na wszystkie cztery rodzaje instalacji tj.: montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła. Przewidujemy, iż umowy z wykonawcami zostaną podpisane we wrześniu. 

Wszyscy, którzy są Beneficjentami projektu (mieszkańcy uczestniczący w projekcie) powinni liczyć się z szybkim przebiegiem działań. Podpisanie umów pozwoli na określenie kosztów jakie każdy Beneficjent będzie musiał ponieść we własnym zakresie. Po określeniu tych kwot, podpisywane będą aneksy do umów z Beneficjentami, w których zawarte zostaną koszty jakie trzeba będzie ponieść w ramach wkładu własnego Beneficjenta. Po podpisaniu aneksów wystawiane zostaną faktury ze wskazaną w aneksie kwotą, jak również numer konta bankowego na który trzeba będzie dokonać wpłat wraz z terminem płatności. Beneficjent, który nie wpłaci wyznaczonej kwoty w terminie wskazanym na fakturze, nie będzie brany pod uwagę przy realizacji instalacji oraz zostanie wykreślony z listy. Ponadto informujemy, że nie przewidujemy rozkładania udziału Beneficjenta na raty gdyż ze względu na charakter realizowanego projektu jest to niemożliwe. Wszyscy długo oczekujemy na realizację projektu i zdajemy sobie sprawę, iż pozostało mało czasu na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności do jego pomyślnego zakończenia, dlatego odwołujemy się do poważnego potraktowania sprawy i załatwiania jak najszybciej spraw formalnych w tym dokonywania wpłat.

Poziom dofinansowania jest bardzo wysoki, dlatego warto, aby osoby, które są na liście wywiązały się z własnych obowiązków, a w przypadku rezygnacji – niezwłocznie nas powiadomiły. Niezrealizowanie nawet jednej z zaplanowanych do wykonania instalacji spowoduje problemy przy realizacji projektu, wobec czego apelujemy o sprawne i szybkie  wspólne działania.

Informujemy też, że w sprawie realizacji projektu będą się z Państwem kontaktować bezpośrednio pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce. Dlatego bardzo prośmy o ostrożność i zwracanie uwagi na wszelkie ewentualne próby propozycji wykonania instalacji przez osoby trzecie.

-----------------------------------------------------------------

Już od 8 czerwca 2020r. trwa procedura przetargowa prowadząca do wyłonienia Wykonawcy robót, zgodnie z opracowaną typową dokumentacją projektową dla każdej poszczególnej instalacji. Ze względu na to, iż wartość inwestycji przekracza tzw. próg unijny, procedury przetargowe są trudniejsze, czasochłonne i prowadzone równorzędnie dla trzech gmin.

Dodatkowo duża ilość pytań od strony potencjalnych Wykonawców powoduje  automatyczne wydłużanie terminu rozstrzygnięcia przetargu. Wyłonienie Wykonawców robót oraz podpisanie z nimi umów  planowane jest  na wrzesień/październik 2020r. a montaż instalacji na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców  wstępnie zgodnie z przetargiem:

 do 15 października 2020r.  wymiana piecy oraz montaż pomp ciepła

do 10 grudnia 2020r. kolektory słoneczne, fotowoltaika

W przypadku wyłonienia Wykonawcy, komunikat w tej sprawie zostanie Państwu natychmiast przekazany.

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. jest współfinansowany ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 10 Energia. Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.