Gmina Borzytuchom jako Lider Projektu w partnerstwie z Gminą Czarna Dąbrówka i Tuchomie otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. Wniosek został złożony w ramach działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii RPO WP na lata 2014-2020.

 W ramach projektu gmina Czarna Dąbrówka zamontuje instalację fotowoltaiczną na hydroforniach: w Kozach, Mikorowie, Nożynie, Wargowie, oczyszczalni w Jasieniu, Karwnie, Podkomorzycach, SUW Czarna Dąbrówka, SUW Jasień, SUW Rokity oraz przepompowni w Podkomorzycach a u 123 beneficjentów z terenu naszej gminy zamontowane zostaną różnego typu instalacje OZE tj. panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Urządzenia wpłyną na ochronę przyrody i środowiska oraz przyniosą korzyść ekonomiczną wszystkim beneficjentom.

Łącznie na terenie gminy Czarna Dąbrówka na posesjach należących do mieszkańców gminy zainstalowanych zostanie 123 instalacji OZE, w tym: 71 kolektorów słonecznych, 18 instalacji fotowoltaicznych, 21 kotłów na biomasę i 13 pomp ciepła.

Oraz na obiektach publicznych:

montowane na gruncie przy budynkach użyteczności publicznej:

− 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4  kWp (Przepompownia Podkomorzyce),

− 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4  kWp (Stacja Uzdatniania Wody Jasień),

- 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp ( hydrofornia Kozy)

− 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2  kWp (Hydrofornia Mikorowo),

− 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2  kWp (Hydrofornia Wargowo),

− 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2  kWp (Hydrofornia Karwno),

− 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12  kWp (Hydrofornia Nożyno),

− 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12  kWp (Stacja Uzdatniania Wody Rokity),

− 1 zestaw składający się z 48 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 14,4  kWp (Stacja Uzdatniania Wody Czarna Dąbrówka),

- 1 zestaw składający się z 66 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 19,8  kWp (Oczyszczalnia ścieków Jasień),

- 1 zestaw składający się z 128 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 38,4  kWp (Oczyszczalnia ścieków Podkomorzyce),

 

Przedmiotem całości projektu jest montaż instalacji OZE (fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę) w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych.

Projekt przewiduje montaż 432 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie w tym: 73 instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3,0 kWp do 5,0 kWp; 253 instalacje solarne składające się z 2 lub 3 kolektorów płaskich; 39 instalacji pomp ciepła o mocy od 12 kW do 25,6 kW oraz 67 instalacji kotłów na biomasę o mocy od 12 kW do 28 kW.

Ponadto w ramach projektu przewiduje się montaż 33 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w tym: 24 instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3,0 kWp do 38,4 kWp oraz 9 instalacji pomp ciepła o mocy od 6,0 kW do 43,1 kW.

Szacuje się, że instalacje OZE pozwolą na redukcję emisji 1398,86 Mg CO2 rocznie. W projekcie zainstalowane zostanie 3,65 MW mocy energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 9,9 mln zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE wyniesie 6,94 mln zł.

Zakończenie całości realizacji projektu planowane jest do końca czerwca 2021 r.

-