Uprzejmie informujemy, iż od 26 kwietnia 2021 r. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno - wspomagającego dla uczestników projektu:

„Rozwój usług społecznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

Priorytetem utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka.

Celem działalności Wypożyczalni jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym, niesprawnym ruchowo – mieszkańcom gminy Czarna Dąbrówka, uczestniczącym w projekcie „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka” powrotu do aktywności psychoruchowej i społecznej oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego poprzez nieodpłatne udostępnienie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

W ofercie wypożyczalni znajduje się następujący sprzęt rehabilitacyjny:

NAZWA SPRZĘTU

ILOŚĆ

łóżko do opieki długoterminowej z materacem         

4

wózek inwalidzki spacerowy                                          

1

wózek inwalidzki                                                              

3

wózek inwalidzki elektryczny                                          

2

krzesło toletowo –sanitarne                                          

2

wózek toaletowo - sanitarny

2

wózek inwalidzki  toaletowy (na dużych kołach)

1

rolator na czterech kółkach

3

balkonik zwykły

3

kule łokciowe z regulacją i uchylną obejmą

6

kule pachowe regulacją i uchylną obejmą

2

materac przeciwodleżynowy

4

koncentrator tlenu

1

trójnóg/ czworonóg rehabilitacyjny

5

podnośnik transportowo-kąpielowy

2

schodołaz gąsienicowy

3

rowerek mini do rehabiltacji rąk i nóg

5

przeciwodleżynowe siedzisko do wózka inwalidzkiego

1

laski inwalidzkie składane regulowane

5

Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia.

Wypożyczalnia jest czynna od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Czarnej Dąbrówce, ul. Bytowska 10, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

Wszelkie pytania należy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego jest Pani Katarzyna Chrzan.

Kontakt telefoniczny: 5982 12 660,

Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

***********************

Rekrutacja Uzupełniająca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Siła Dębu realizuje projekt pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu  jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupę docelową projektu stanowi 214 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Klub Seniora Jasień 25 osób 60+,
 • oddział Czarna Dąbrówka 25 osób 60+,
 • oddział Nożyno 20 osób 60+,
 • rodziny z problemami wychowawczymi: 35 dzieci, 20 rodziców/opiekunów faktycznych
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: 16 os
 • specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania: 25 os
 • usługi asystenckie w postaci AOON: 15 os
 • usługi opiekuńcze niestacjonarne: 20 os w tym 15 dzieci i 5 osób dorosłych
 • 20 rodziców/opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych

Projekt podzielono na zadania:

 1. Utworzenie Klubu Seniora w Jasieniu z oddziałami w Czarnej Dąbrówce i Nożynie
 2. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Jasieniu dla 25 os
 3. Bieżące funkcjonowanie Oddziału Klubu Seniora w Czarnej Dąbrówce dla 25 os. oraz oddziału Klubu Seniora w Nożynie dla 20 os.
 4. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego
 5. Działania animacyjne dla wszystkich uczestników Klubu Seniora z oddziałami
 6. Rozwój usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny dla dzieci i rodziców/opiekunów faktycznych
 7. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób
 8. Specjalistyczne usługi asystenckie dla 15 osób
 9. Usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów faktycznych
 10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 25 osób

W ramach wsparcia oferujemy m.in.:

 • warsztaty i zajęcia (dietetyczne, kulinarne, teatralne, artystyczno - rękodzielnicze, ruchowe, z rehabilitantem, umiejętności społecznych, z animatorem)
 • spotkania (poradnictwo prawne, lekarz geriatra, policjant)
 • poradnictwo specjalistyczne indywidualne i grupowe
 • spotkania grupy wsparcia
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja)
 • usługi asystenckie w postaci Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 • usługę teleopieki
 • możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego
 • opieka wytchnieniowa
 • zajęcia sensoryczne dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
 • szkolenie animacyjne dla wolontariuszy
 • kurs pierwszej pomocy
 • wyjazdy edukacyjno-integracyjne/ spotkania integracyjne

Projekt będzie realizowany do listopada 2022 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

 DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

GOPS w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 26 60

Stowarzyszenie „Siła Dębu”, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 882055909

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2021 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Ewa Dulewicz

Załączniki:

***********************

Oj będzie się działo

W marcu 2020 r. Gmina Czarna Dąbrówka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Siła Dębu złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego w ramach w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Projekt został bardzo dobrze oceniony przez komisję konkursową i zgodnie z wnioskiem otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.857.474,28 zł, całkowita wartość projektu wynosi 1.955.236,08 zł. Obecnie czekamy na podpisanie stosownej umowy o dofinansowanie projektu.

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.

Głównym celem zadania  jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych o 81, w tym w Klubie Seniora z oddziałami - 70 miejsc, wsparcie dla rodzin - 2 miejsca (poradnictwo, terapeuta), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 4 miejsca (4 opiekunki środowiskowe), usługi asystenckie - 1 miejsce (asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - AOON), usługi opiekuńcze niestacjonarne - 3 miejsca (poradnictwo, grupa wsparcia, coach), specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 1 miejsce (rehabilitant).

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 214 osób. Projekt będzie realizowany do listopada 2022 r. na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

Grupę docelową projektu stanowi 214 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Klub Seniora Jasień 25 os,
 • oddział Czarna Dąbrówka 25 os,
 • oddział Nożyno 20 os,
 • rodziny z problemami wychowawczymi: 35 dzieci, 20 rodziców/opiekunów faktycznych
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: 16 os
 • specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania: 25 os
 • usługi asystenckie w postaci AOON: 15 os
 • usługi opiekuńcze niestacjonarne: 20 os w tym 15 dzieci i 5 osób dorosłych
 • 20 rodziców/opiekunów faktycznych

Niektóre osoby będą występować w więcej niż jednej formie wsparcia, np.: wsparcie dla rodzin i usługi opiekuńcze.

Projekt podzielono na zadania:

 1. Utworzenie Klubu Seniora w Jasieniu z oddziałami w Czarnej Dąbrówce i Nożynie

W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie pomieszczeń w Klubie Seniora w Jasieniu i oddziału w Nożynie.

Jasień: stoły + krzesła – 7 kpl., projektor, ekran projekcyjny, głośnik mobilny, szafa na materiały do warsztatów, szafa na stroje, urządzenie wielofunkcyjna + 2 kpl. materiałów eksploatacyjnych, biurko + krzesło dla animatora.

Nożyno: lodówka/chłodziarka, kuchenka, szafa stalowa na naczynia, garnki - 2 szt.,  stół stalowy, stół stalowy przyścienny z szufladami, krzesło - 20 szt., stół - 5 szt., zaparzacz, wieszak, ekran, rzutnik, kolumna mobilna z mikrofonami, mikser, blender, komplet 3 misek ze stali, szafa na materiały do prowadzenia zajęć, kabina sanitarna, przegroda dzieląca pisuar, odtwarzacz CD, zmywarka.

Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt do zajęć z gimnastyki oraz materiały na zajęcia z aromaterapii, plastykoterapii i rękodzielnictwa. Utworzony Klub Seniora będzie miał formę placówki wsparcia dziennego prowadząc do deinstytucjonalności usług społecznych.

 1. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Jasieniu dla 25 os

W ramach zadania zostanie zatrudniony kierownik Klubu Seniora z oddziałami w wymiarze 1/20 etatu, opiekun Klubu Seniora w wymiarze ½ etatu. Klub Seniora będzie dostępny dla uczestników 3 dni w tygodniu 6 godziny dziennie.

W ramach zadania zaplanowano także aktywizacje społeczną uczestników KS oraz działania integracyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu osób objętych wsparciem w projekcie między innymi poprzez realizację dwóch bloków tematycznych: bloku prozdrowotnego i kulturalnego.

 1. Bieżące funkcjonowanie Oddziału Klubu Seniora w Czarnej Dąbrówce dla 25 os. oraz oddziału Klubu Seniora w Nożynie dla 20 os.

W ramach zadania zaplanowano aktywizację społeczną uczestników oddziałów Klubu Seniora oraz działania integracyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu osób objętych wsparciem w projekcie między innymi poprzez realizację dwóch bloków tematycznych: bloku prozdrowotnego i kulturalnego.

 1. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego

W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego: łóżko do opieki długoterminowej z materacem - 4 szt., wózek inwalidzki spacerowy, wózek inwalidzki – 3 szt., wózek inwalidzki elektryczny 2 szt., krzesło toletowo - sanitarne 2 szt., wózek toaletowo - sanitarny 2 szt., wózek inwalidzki toaletowy (na dużych kołach), rolator na czterech kółkach - 3 szt., balkonik zwykły – 3 szt., kule łokciowe z regulacją i uchylną obejmą – 6 szt., kule pachowe regulacją i uchylną obejmą - 2 szt., materac przeciwodleżynowy - 4 szt., koncentrator tlenu, trójnóg/ czworonóg rehabilitacyjny – 5 szt., podnośnik transportowo-kąpielowy – 2 szt., schodołaz gąsienicowy - 3 szt., rowerek mini do rehabiltacji rąk i nóg - 5szt., przeciwodleżynowe siedzisko do wózka inwalidzkiego, laski inwalidzkie składane regulowane – 5 szt.

Potrzeba zakupu wyposażenia wynika z diagnozy potrzeb. Wypożyczalnia będzie dostępna (prawdopodobnie od marca 2021 roku) dla uczestników projektu w godzinach pracy GOPS, pracownik odpowiedzialny za funkcjonowanie wypożyczalni w razie potrzeby będzie wypożyczał sprzęt beneficjentom. Wypożyczenie będzie bezpłatne. Okres wypożyczenia to maksymalnie 0,5 roku z możliwością wydłużenia okresu wypożyczenia w wyniku potwierdzenia długotrwałej potrzeby na okres wg indywidualnych ustaleń. Wypożyczalnia będzie funkcjonowała w pomieszczeniu przy gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce.

 1. Działania animacyjne dla wszystkich uczestników Klubu Seniora z oddziałami

W ramach zadania zaplanowano wyjazdy edukacyjno-integracyjne do innych Klubów Seniora, wyjazdy do teatru, na basen oraz 1/rok wycieczkę edukacyjno-integracyjną.

 1. Rozwój usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny dla dzieci i rodziców/opiekunów faktycznych

W ramach zadania realizowane będą działania profilaktyczne, koncentrujące się na pakietach usług dedykowanych rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez poradnictwo specjalistyczne (dietetyk) oraz poradnictwo rodzinne. Dodatkowo zaplanowano usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny, np. poprzez warsztaty kulinarne, zajęcia z trenerem, basen, kręgle dla całych rodzin.

W ramach zadania realizowane będą także działania profilaktyczne, koncentrujące się na pakietach usług dedykowanych rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia sensoryczne z terapeutą. Odbiorcami wsparcia będą dzieci z rodzin borykających się z problemem wychowawczym z uwagi na zaburzenia sensoryczne. Terapia sensoryczna będzie miała na celu pomoc dzieciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętnością integracji bodźców sensorycznych. Jej zadaniem będzie nauczenie dziecka jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe i oswojenie go z różnorodnością świata. Dodatkowo terapia sensoryczna rozwija zmysł równowagi oraz zdolności psychoruchowe dziecka, czyli innymi słowy – wspomaga jego prawidłowy rozwój. Terapia sensoryczna poprawia też zdolność koncentracji u dziecka.

 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób

W ramach zadania planuje się objęcie wsparciem 16 osób poprzez zatrudnienie i przeszkolenie 4 opiekunek środowiskowych. Dodatkowo w ramach zadania zostaną zakupione opaski SOS-teleopieka dla 16 osób. Opiekunki będą pomagały os. niesamodzielnym w oswojeniu się z opaską, zapoznają ich z obsługą i będą monitorować jej działanie.

 1. Specjalistyczne usług asystenckie dla 15 osób

W ramach zadania planuje się zatrudnienie i wyszkolenie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który będzie świadczył usługi asystenckie dla 15 osób. Usługą asystenta zostaną objętych 15 os. z niepełnosprawnością o umiarkowanym i znacznym stopniu. Zadaniem asystenta będzie pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych. Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w: załatwianiu spraw urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury; zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji; wyjściu, powrocie na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; wspieraniu w życiu codziennym.

 1. Usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów faktycznych

W ramach poddziałania wolontariusze przejdą kurs pierwszej pomocy oraz szkolenie z animacji, po czym będą współpracować z osobami niepełnosprawnymi w tym z dziećmi i dorosłymi. Wolontariusze będą prowadzili zajęcia w formie animacji dla osób z niepełnosprawnością w celu wspólnego spędzania czasu.

W ramach zadania zaplanowano także utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, poradnictwo specjalistyczne, usługę coacha, kurs pierwszej pomocy, warsztaty manualne, które będą dla uczestników formą wspólnego spędzania czasu, poznawania się, nawiązywania relacji, integracji, nabywania nowych umiejętności, rozwijania i odkrywania zdolności manualnych, talentów. Dodatkowo dla całych rodzin zorganizowane zostaną zajęcia ruchowe aby przez dobrą zabawę i ruch wzmacniać więzi rodzinne i poprawiać kondycję fizyczną. Zaplanowano także działania integracyjne: imprezy integracyjne, ogniska, wycieczki oraz wyjazdy na kręgle.

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 25 osób

W ramach zadania planuje się zatrudnienie rehabilitanta w ramach usług opiekuńczych/specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla 25 osób (około 40 h wsparcia / osoba). Wsparcie będzie dostosowane do aktualnych potrzeb i stanu fizycznego odbiorcy. Odbiorcami wsparcia będą osoby niesamodzielne/niepełnosprawne/starsze u których choroba, uraz czy operacja prowadza do ogólnego osłabienia, ograniczenia aktywności i ruchomości. Rehabilitacja pozwala na odpowiednie odbudowywanie siły i przezwyciężanie niepełnosprawności.

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

Podpisanie umowy

W dniu 24 listopada 2020 r. została podpisana umowa dofinansowania partnerskiego projektu Gminy Czarna Dąbrówka oraz  Stowarzyszenia Siła Dębu pt.: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

Partnerzy otrzymają na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 1.857.474,28 zł.

W najbliższym czasie będziemy zamawiać materiały niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć dla uczestników projektu oraz wyposażenie Klubu Seniora w Jasieniu oraz oddziału w Nożynie:

 • Klub Seniora w Jasieniu - stoły, krzesła, projektor, ekran projekcyjny, głośnik mobilny, szafy, urządzenie wielofunkcyjne, tusze, biurko, krzesło dla animatora;
 • Oddział Klubu Seniora w Nożynie - lodówka/chłodziarka, kuchenka, szafa stalowa na naczynia, garnki, stoły stalowe, krzesła, stoły, zaparzacz, wieszak, ekran, rzutnik, kolumna mobilna z mikrofonami, mikser, blender, miski, szafa, kabina sanitarna, przegroda dzieląca pisuar, odtwarzacz CD, zmywarka.

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

plakat_rekrutacja_001.png

 

REKRUTACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Siła Dębu realizuje projekt pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu  jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupę docelową projektu stanowi 214 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Klub Seniora Jasień 25 osób 60+,
 • oddział Czarna Dąbrówka 25 osób 60+,
 • oddział Nożyno 20 osób 60+,
 • rodziny z problemami wychowawczymi: 35 dzieci, 20 rodziców/opiekunów faktycznych
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: 16 os
 • specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania: 25 os
 • usługi asystenckie w postaci AOON: 15 os
 • usługi opiekuńcze niestacjonarne: 20 os w tym 15 dzieci i 5 osób dorosłych
 • 20 rodziców/opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych

Projekt podzielono na zadania:

 1. Utworzenie Klubu Seniora w Jasieniu z oddziałami w Czarnej Dąbrówce i Nożynie
 2. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Jasieniu dla 25 os
 3. Bieżące funkcjonowanie Oddziału Klubu Seniora w Czarnej Dąbrówce dla 25 os. oraz oddziału Klubu Seniora w Nożynie dla 20 os.
 4. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego
 5. Działania animacyjne dla wszystkich uczestników Klubu Seniora z oddziałami
 6. Rozwój usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny dla dzieci i rodziców/opiekunów faktycznych
 7. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób
 8. Specjalistyczne usługi asystenckie dla 15 osób
 9. Usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów faktycznych
 10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 25 osób

W ramach wsparcia oferujemy m.in.:

 • warsztaty i zajęcia (dietetyczne, kulinarne, teatralne, artystyczno - rękodzielnicze, ruchowe, z rehabilitantem, umiejętności społecznych, z animatorem)
 • spotkania (poradnictwo prawne, lekarz geriatra, policjant)
 • poradnictwo specjalistyczne indywidualne i grupowe
 • spotkania grupy wsparcia
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja)
 • usługi asystenckie w postaci Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 • usługę teleopieki
 • możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego
 • opieka wytchnieniowa
 • zajęcia sensoryczne dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
 • szkolenie animacyjne dla wolontariuszy
 • kurs pierwszej pomocy
 • wyjazdy edukacyjno-integracyjne/ spotkania integracyjne

Projekt będzie realizowany do listopada 2022 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

GOPS w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 26 60

Stowarzyszenie „Siła Dębu”, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 882055909

Rekrutacja do projektu trwa do 28 lutego 2021 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Ewa Dulewicz

Załączniki:

-