REKRUTACJA

Drodzy rodzice dzieci uczęszczających Szkół Podstawowych na terenie gminy Wicko, Czarna Dąbrówka oraz nauczyciele właśnie ruszyła rekrutacja uczestników projektu pt.: „Pomorskie Żagle Wiedzy – rozwój kompetencji kluczowych uczniów”.

Celem operacji jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej.

W ramach projektu  przewidziano wsparcie:

UCZNIOWIE

  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu,
  • wsparcie uczniów w zakresie doradztwa zawodowego: spotkania indywidualne, warsztaty grupowe, wizyty studyjne;
  • zajęcia w zakresie nabycia umiejętności żeglarskich w formie 2- dn. biwaków,
  • praktyczne zajęcia żeglarskie 1 - dn. (dotyczy tylko Gminy Wicko)
  • wyjazdowe warsztaty edukacyjne z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej
  • wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską
  • piknik edukacyjno – żeglarski w każdej z Gmin

 NAUCZYCIELE

  • Szkolenia dla nauczycieli z metody projektu edukacyjnego
  • Szkolenie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z wykorzystaniem narzędzi TIK
  • Kurs sternik motorowodny

Udział w projekcie jest bezpłatny

Rekrutacja trwa do 11 października 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu i złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.

Koordynatorzy projektu

Załączniki:

zagle21.jpg

-