Gmina Czarna Dąbrówka w partnerstwie z Gminą Wicko (partner wiodący) będzie realizować projekt pn.: „Pomorskie Żagle Wiedzy - rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko oraz Gminy Czarna Dąbrówka”,

którego celem jest podniesienie jakości pracy szkół poprzez kompleksowe wspomaganie ich rozwoju.

Wartość całego projektu wynosi 410.222,61 zł, w tym wartość zadań realizowanych przez Gminę Czarna Dąbrówka 129.998,55 zł, dofinansowanie 123.498,62 zł. W ramach realizacji ich na terenie naszej gminy objętych projektem zostanie 50 uczniów szkół podstawowych i 5 nauczycieli.

Zaplanowane działania:

  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu 10 godzin
  • zajęcia z doradztwa zawodowego w zakresie zawodów morskich 9 godzin
  • zajęcia praktyczne – nabycie umiejętności żeglarskich podczas 2 dniowych biwaków
  • warsztaty w ramach wyjazdów edukacyjnych do stanicy harcerskiej w Szklanej Hucie
  • wyjazdy edukacyjne do instytucji z zakresu edukacji morskiej (NMM w Gdańsku, MOW na Helu, Akwarium w Gdyni itd.)
  • piknik edukacyjny
  • szkolenie dla nauczycieli z metody projektu (5 nauczycieli)
  • szkolenie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i wykorzystywania narzędzi TIK (5 nauczycieli)
  •  kurs sternik motorowodny (5 nauczycieli)

Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektu realizowane będą do końca 2022 roku.

loga-kajaki.png