rlgd22.png

NOWY PLAC ZABAW W KARTKOWIE W RAMACH PROJEKTU:

Zagospodarowanie terenu szlaku turystycznego prowadzącego do jeziora w miejscowości Kartkowo”

Poprzez Stowarzyszenie Loko-motywa działające przy gminie Czarna Dąbrówka, zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne dotyczące projektu pt.: „Zagospodarowanie terenu szlaku turystycznego prowadzącego do jeziora w miejscowości Kartkowo” dofinansowanego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wkład własny do projektu pokryła Gmina Czarna Dąbrówka.

Wykonawcą zadania była Firma - E & M MARCIN MALISZEWSKI

Nieczulice 17, 77-100 Bytów

Zakres prac budowlanych obejmował:

 • - roboty przygotowawcze,
 • - roboty ziemne
 • - nawierzchnie
 • - ogrodzenie
 • - zestaw zabawowy metalowy wraz z montażem,
 • - karuzela
 • - karuzela potrójna
 • - bujak samochodzik
 • - Słup z koszem
 • - trampoliny – szt.2
 • - huśtawka podwójna
 • - tablica regulaminowa
 • -stojak na rowery
 • - kosz na śmieci
 • - Stół z ławkami ( komplet) – szt.2
 • - tablice informacyjno- promocyjne szt.4

Całkowity koszt projektu: 174 741,69 zł

Dofinansowanie: 120 000,00 zł

Wkład własny pokryty z budżetu gminy Czarna Dąbrówka: 54 741,69 zł