W dniu 24.05.2023 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie „Budowa instalacji Fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce”w ramach operacji pod nazwą:

„Montaż odnawialnych źródeł energii- instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce”.

Przedmiotem zamówienia była dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej on-grid o łącznej mocy 32,4 kWp + 7,5 kWp = 39,9, nie większej niż 40,0 kWp. Montaż paneli fotowoltaicznych należało wykonać na dachu na konstrukcji wsporczej obok istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,5 kW.

Odbiór końcowy zadania dokonano w dniu 30.06.2023 r.

 Wykonawca zadania: Usługowy zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Kucharski, Ul. Dworcowa, 18, 77-100 Bytów

Całkowity koszt zadania: 137 600 zł

Dofinansowanie: 101 438,00 zł ( 73,72%  ).

Celem operacji jest:

Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez montaż odnawialnych źródeł energii w formie paneli fotowoltaicznych na obiekcie użyteczności publicznej  na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu  4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.