W dniu 20.12. 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie „Budowa instalacji Fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Nożynie”

W dniu 20.12. 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie „Budowa instalacji Fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Nożynie”  w ramach operacji pod nazwą: „Montaż odnawialnych źródeł energii- instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Nożynie”.

Przedmiotem zamówienia była dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej on-grid o łącznej mocy minimum 39,78 kWp i dopuszczalnej maksymalnej mocy  nie większej niż 40,0 kWp. Montaż paneli należało wykonać na konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Szkoły Podstawowej w Nożynie ( Nożyno 40, dz. nr 127/4 obręb Nożyno) wraz z ogrodzeniem.

 

Wykonawca zadania: Usługowy zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Kucharski, Ul. Dworcowa, 18, 77-100 Bytów

Całkowity koszt zadania: 148 168,75 zł

Dofinansowanie: 96 162,00 zł

Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez montaż odnawialnych źródeł energii w formie paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu  4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Fotorelacja z realizacji zadania: