Czytaj więcej: Zakończenie wakacji z GCKiB i GKRPA

Moc pozytywnych emocji, ogrom uśmiechów i dziecięcej radości  Ale się dzisiaj działo . W Czarnej Dąbrówce pożegnaliśmy wakacje z przytupem .

 

Czytaj więcej: Komunikat GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce, w związku z licznymi  sygnałami mieszkańców gminy dot. łamania zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji wniosków do GKRPA

Przedstawiamy Państwu wnioski dofinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrowce zrealizowane w 2021 r.

 

Czytaj więcej: Protokół z konsultacji projektu

Poniżej zamieszczamy Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2022- 2025”

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2022 - 2025”

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na rok 2021,

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie GCKiB do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych

Przedstawiamy Państwu roczny program działań Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce za 2020 rok.

 

Czytaj więcej: Komunikat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce informuje, iż jest możliwość uzyskania dofinansowania dla jednostek organizacyjnych Gminy Czarna Dąbrówka (z wyłączeniem Stowarzyszeń),

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji projektów GKRPA - 2020

Przedstawiamy Państwu zrealizowane w 2020r projekty w ramach ogłoszonego przez GKRPA konkursu na działania profilaktyczne. Zrealizowanych zostało 13 wniosków na kwotę 8700zł. Działania projektowe były różnorodne, począwszy od zajęć kulinarnych, poprzez zajęcia sportowe, po warsztaty artystyczne.