Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Czarna Dąbrówką z dnia 04 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy...

 

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024r. - Obszar zadania:...

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

W ramach realizacji zapisów uchwały Nr 1JI/571/2023 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu

 

Czytaj więcej: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 16.06.2023  otwartego konkursu - podczas którego komisja konkursowa  dokonała oceny złożonych ofert - dokonano wyboru organizacji  pozarządowych,

 

Czytaj więcej: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 14.06.2023  otwartego konkursu - podczas którego komisja konkursowa  dokonała oceny złożonych ofert - dokonano wyboru organizacji  pozarządowych,

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu