224ddfc415e858a523c7ecf940ee6506.png

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czarna Dąbrówka.

Zarządzenie nr 85.2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 05.09.2018 r.
Projekt uchwały wg druku nr 409
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
formularz do konsultacji projektu uchwały