s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_d7b7e45fcaeac51ac161da63839b019f.jpg

Gospodarkę akwenem przekazano do PZW a sołectwo może  obecnie realizować tu swój program rekreacyjno-sportowy.

W m-cu wrześniu z funduszu sołeckiego zrealizowano pierwsze przedsięwzięcie - budowę pomostu.

Wydatkowano kwotę 9.800,- zł.