s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_568913e2c00a4228fb75a00f473efbab.jpg

Zadanie obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 3914026. Wykonawcą robót budowlanych jest Spółdzielnia Usługowo – Handlowa z Rokitek. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 331.504,09 zł.

Zadanie współfinansowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wysokość dotacji wynosi 178 178,00 zł.