s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_ee6192af999ee972e8f875b8886a11fc.jpg

Całkowity koszt wykonania wyniósł 118.122,- zł , z czego Nadleśnictwo  dofinansowało prace kwotą 50.000,- zł.

W ramach prac wykonano koryto drogi, ułożono podbudowę z kruszywa, zagęszczono  nawierzchnię, ułożono płytę "Jumbo", pobocza ustabilizowano gruzobetonem.