s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_b25f505ebd3d05289776224fd725c334.jpg

Wykonując to zadanie również poszerzono i utwardzono parking dla autobusów dowożących dzieci.

Koszt prac wyniósł 60.425,- zł.