s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_1fcf391df1294e8be7add5ba1af21832.jpg

Wykonano koryto drogi, ułożono warstwę podłoża, ułożono trzyśladowo płyty "Jumbo", zagęszczono pobocza.

Koszt prac wyniósł 18.446, - zł z czego sołectwo przeznaczyło ze swoich funduszy kwotę 13.800, - zł.