s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_acecd2e5cd8c231e18218afa60c14b6a.jpg

Koszt prac w bieżącym roku zamknął się kwotą  76.087, - zł w tym udział funduszu sołeckiego wyniósł 22.615, - zł.

Rekonstrukcja drogi (szlaku pieszo-jezdnego) trwa już 3 lata ponieważ zasilana finansowo  wyłącznie jest ze środków własnych gminy i funduszu sołeckiego.

  • w 2017 roku wykonano prace na długości 130 mb. - koszt 64.153, - zł w tym udział funduszu sołeckiego 35.117,- zł ,
  • w 2018 roku wykonano prace na długości 100 mb. - koszt 52.743,- zł , w tym udział funduszu sołeckiego wyniósł 20.000 ,- zł .

Na dzień dzisiejszy  wykonano prace na długości 350 mb  za kwotę 116.973, - zł, w tym udział funduszu sołeckiego 72.732, - zł.