s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_091615ebbd9056dd524434f8969b77c6.jpg

Na przyszły rok do wykonania pozostało 100 metrów. Czas trwania remontu tej drogi limitowany jest szczupłością środków które udało się zaangażować z budżetu sołectwa.

Koszt obecnie przeprowadzonych prac wyniósł 31.915, 06 - zł z czego fundusz sołecki zaangażował kwotę 10.000, - zł