Prace na długości 4,7 km obejmowały ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie i  wzmocnienie poboczy, nowe oznakowanie nawierzchniowe.