s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_bc30a9802f574345d510a8b54e9fe587.jpg

W ostatniej drodze ks. Stanisława Szarowskiego wzięły udziały tłumy mieszkańców. Wielu z nich chrzcił, udzielał pierwszej komunii, ślubów, towarzyszył ich najbliższym w ostatniej drodze. Teraz to oni przyszli go pożegnać.

Na pogrzeb przybyli również  duchowni, przedstawiciele władz samorządowych, wierni, rodzina, przyjaciele. Były też poczty sztandarowe

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w już piątek, 18 stycznia.

Mszy św. pogrzebowej w kościele Świętego Andrzeja Boboli w Rokitach przewodniczył biskup Ryszard Kasyna, w krótkim życiorysie podkreślał cechy, które wyróżniały Zmarłego. Był człowiekiem modlitwy i  pracy, bez reszty oddanym Bogu i Kościołowi .

Na zakończenie mszy świętej przemawiał Wójt Gminy Jan Klasa, który podkreślił wkład w społeczność gminy Księdza Kanonika , który był z nami przez 21 lat, prowadził i opiekował się naszą parafią i powierzonym ludem. To była ciężka praca. (…) Trzeba być naprawdę charyzmatycznym kapłanem, aby sprostać wyzwaniu. Czynił to z wielkim poświęceniem i oddaniem. Na koniec Wójt podziękował ks. Kanonikowi za jego działalność solidarnościową i jego wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę w którą był zaangażowany pełniąc służbę kapłańską w latach 70 i 80-tych .

Ksiądz Szarowski urodził się 8 listopada 1938 roku w Brodnicy z rodziców Stefani i Brunona, wyświęcony 2 czerwca 1963 roku w Katedrze Pelplińskiej przez biskupa Józefa Kowalskiego.

Posługę kapłańską pełnił między innymi w  Cekcynie, Chełmży, Dobrczu, Działdowie, Starogardzie Gdańskim  w parafii św. Wojciecha,  w Szymbarku, Gdyni Orłowie, Więcborku, Chełmie oraz był  lektorem i proboszczem Parafii w Hucie Kalnej i od 1992 do 2013 roku w parafii św. Andrzeja Boboli w Rokitach. Pełnił również funkcję dziekana Dekanatu Łupawa.

Przez ostatnie lata będąc na emeryturze pełnił funkcje kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Kartuzach. Do końca swych dni mieszkał w Rokitach, ostatnio podczas choroby przebywał w Kapłańskim Domu Seniora w Chojnicach.

Po zakończeniu nabożeństwa kondukt żałobny odprowadził ks. kan. Stanisława Szarowskiego na cmentarz parafialny, gdzie ciało zmarłego spoczęło obok grobu ks. kanonika Józefa Pałki.

Dziękujemy Bogu za Ciebie, księże Stanisławie, za wspólnie przebytą drogę, za Twoje kapłaństwo, dziękujemy za Twoje życie”.