Czytaj więcej: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podkomorzycach

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" /PSZOK/ w miejscowości Podkomorzyce. Zadanie będzie realizowane ze wsparciem w wysokości 85% z środków Unijnych (Regionalny Program Operacyjny) .