Czytaj więcej: Remon drogi wojewódzkiej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przystąpił do zaplanowanych prac na naszym odcinku drogi wojewódzkiej nr. 212. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową o długości 1,8 km na odcinku Nożyno- Kleszczyniec.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Kleszczyńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej jest w trakcie odnawiania nawierzchni dróg szutrowych. Zima i trwające deszcze mocno naruszyły strukturę nawierzchni tego rodzaju dróg w całej gminie. Prace przeprowadzone w sołectwie Kleszcyniec kosztowały budżet gminy 6.640,- zł