Czytaj więcej: Remont drogi w Kleszczyńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej jest w trakcie odnawiania nawierzchni dróg szutrowych. Zima i trwające deszcze mocno naruszyły strukturę nawierzchni tego rodzaju dróg w całej gminie. Prace przeprowadzone w sołectwie Kleszcyniec kosztowały budżet gminy 6.640,- zł