9b07b39920cffbf2e7d02985a284fab9.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył zadanie ułożenia nowej nawierzchni na drodze osiedlowej, wewnętrznej w miejscowości Nożyno. Prace obejmowały odtworzenie geodezyjne działki, wykonanie koryta drogi, ułożenie warstwy stabilizacyjnej z kruszywa, montaż  oporników oraz ułożenie kostki „polbruk”.

Całkowity koszt prac wyniósł 59.753,- zł w tym udział funduszu sołeckiego 39.829,- zł (Fundusz sołecki z roku 2019 - 19.829,- zł i z 2020 roku 20.000,- zł.).

 Kontynuacja prac na tym odcinku drogi nastąpi w przyszłym roku.