Czytaj więcej: Remont drogi w Rokicinach

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje bieżących napraw nawierzchni dróg szutrowych. Wśród nich jest również renowacja drogi w sołectwie Rokiciny (w kierunku Państwa Wolskich). Prace obejmowały  wyrównanie nawierzchni drogi i uzupełnienie materiałem - kruszywem w  niezbędnych miejscach.