s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_1f1b8801bccac1b67662ce6250708131.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje bieżących napraw nawierzchni dróg szutrowych. Wśród nich jest również renowacja drogi w sołectwie Rokiciny (w kierunku Państwa Wolskich). Prace obejmowały  wyrównanie nawierzchni drogi i uzupełnienie materiałem - kruszywem w  niezbędnych miejscach.

Remont drogi wykonano na odcinku o długości 1,5 km. Koszt prac wyniósł 12.578,- zł.