s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_713c38ca73cb63247fe3ed5892dfbff4.jpg

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unijnych (RPO).

Na obiekcie szkoły obok istniejącej instalacji o mocy 7 KW zainstalowane zostaną 54 panele o mocy 24,3 KW.

Przy Urzędzie Gminy powstanie konstrukcja typu "Car Port" (zadaszenie parkingowe) na którym zamontowane zostaną 64 panele o mocy 28,8 KW.

Instalacje wykona wyłoniony w przetargu Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Kucharski z Bytowa za kwotę 198.800,- zł.

Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2023 r.