Czytaj więcej: Remont drogi wewnętrznej w Jasieniu

Sołectwo Jasień zrealizowało swoją część inwestycyjną funduszu sołeckiego, którą zaplanowano na 2023 rok.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Jasieniu

Miło nam poinformować że w ramach otwieranych okienek funduszy inwestycyjnych otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie dla naszej inwestycji .

 

Czytaj więcej: Biesiada Kaszubska 2023

15  lipca 2023 roku odbyła się XXIV Biesiada Kaszubska w Jasieniu. Organizatorami biesiady byli Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, Sołectwo Jasień, OSP Jasień oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jasieniu.

 

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na rozbudowę szkoły podstawowej w Jasieniu

2 czerwca 2023 roku została podpisana umowa z „Zakładem Remontowo Budowlanym - Leszek Klejna” z Czarnej Dąbrówki na wykonanie zadania pn.

 

Czytaj więcej: Remont dróg w Jasieniu

W ostatnim czasie sołectwo Jasień zrealizowało część zaplanowanych prac w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok. Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki wykonał tam kolejny 150 metrowy odcinek szlaku pieszo-jezdnego.  

 

Czytaj więcej: „Doposażenie Klubu „Senior +” w Jasieniu w stanowiska służące podniesieniu poziomu...

Gmina Czarna Dąbrówka zrealizowała projekt polegający na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych Seniorów – Uczestników Klubu Senior+ Jasieniu.

 

Czytaj więcej: Jubileusz 100-nych Urodzin Pani Heleny

W piątek, 21 kwietnia , podczas uroczystej mszy świętej w kościele w Jasieniu, odbył się jubileusz 100-nych Urodzin pani Heleny Szuta z Jasienia. Była to rodzinna uroczystość, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Doposażenie Klubu „Senior +” w Jasieniu

Gmina Czarna Dąbrówka przystąpiła do realizacji Projektu " Doposażenie Klubu „Senior +” w Jasieniu w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów "