Czytaj więcej: Zakończenie Remontu drogi w Sołectwie Dęby

Kończy się kolejny II etap realizacji projektu pn. Remont Dróg Gminnych. Obejmował on między innymi drogę w sołectwie Dęby. Na odcinku o długości 1250 m i szerokości 4,30 m ułożono nową nawierzchnię bitumiczną.