zea.png

Kierownik: Paulina Klejna
Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
tel: (59) 82-12-528
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Czarna Dąbrówka, realizującą zadania administracyjno-finansowe i gospodarcze wobec placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym oraz zadania zlecone gminie w drodze umów przez kuratora oświaty. Działalność Zespołu jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy Czarna Dąbrówka, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.

Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Zespołu, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe. Upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę placówek oświatowych. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Wójt Gminy.

Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny należy:

   * prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla szkół,
   * prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych: działalności podstawowej, środków specjalnych, dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
   * kontrola realizacji planów finansowych,
   * ewidencja zaangażowania środków,
   * obsługa kasowa i bankowa,
   * sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS, ZUS, US,
   * kompleksowa obsługa płacowa dla pracowników placówek oświatowych,
   * prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   * rozliczanie inwentaryzacji,
   * opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków,
   * opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz informacji budżetowych,
   * sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej,
   * rozliczanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem gminnym mieniem oświatowym.