Zakończenie montażu nowych źródeł ciepła

Gmina Czarna Dąbrówka zakończyła realizację swojej części projektu pn. ,,Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji.

W ramach zadania dokonano wymiany źródeł ciepła w 7 obiektach na terenie naszej gminy:

 • Szkoła Podstawowa Czarna Dąbrówka
 • Szkoła Podstawowa Jasień
 • Szkoła Podstawowa Rokity
 • Wiejski Dom Kultury w Jasieniu
 • GCKiB Czarna Dąbrówka
 • OSP Czarna Dąbrówka
 • OSP Mikorowo

Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 386 404,00 zł ( w tym: 380 500,00 zł wykonawca prac oraz 5904,00 zł personel pośredni/inspektor nadzoru), dofinansowanie 328 443,40 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt pn. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

*****************

Wybór wykonawcy

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania pn.: „Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” – II postępowanie.

Wybrana w ramach przetargu Firma USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE i C.O Marek Wenta z Mikorowa wykona zadanie za kwotę 380 500,00 zł brutto.

Zamówienie obejmuje dostawę - zakup wraz z montażem 9 nowych źródeł ciepła zasilanych biomasą w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. Wymagany termin wykonania (realizacji) zadania do dnia 28.02.2021 r.

Projekt pn. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

*****************

ZMIANY W PROJEKCIE

Gmina Czarna Dąbrówka z uwagi na przedłużający się okres rozbudowy Szkoły Podstawowej  w Czarnej Dąbrówce uzyskała zgodę na zmianę lokalizacji dwóch piecy, zatem aktualny zakres  wymiany źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka, przedstawia się następująco:

 • Szkoła Podstawowa Gryfa Pomorskiego, Rokity 34, 77-123 Rokity; działki nr 208/8, 209/2, obręb geodezyjny Rokity.
  • moc 150kW (2 x 75 kW), paliwo: biomasa
 • Szkoła Podstawowa 27 WDP AK, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka; działka nr 152/9, obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka.
  • moc 195kW (75 kW, 120 kW), paliwo: biomasa
 • Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Jasień 22, 77-122 Jasień; działki nr 1/78,2/11, obręb geodezyjny Jasień.
  • moc 40kW, paliwo: biomasa
 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka; działki nr 43/2, 43/4, obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka.
  • moc 95 kW, paliwo: biomasa
 • Wiejski Dom Kultury, Jasień 6 A, 77-122 Jasień; działka nr 628, obręb geodezyjny Jasień.
  • moc 40kW, paliwo: biomasa
 • Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Dąbrówka, ul. Ogrodowa 2, 77-116 Czarna Dąbrówka; działka nr 1/3, obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka.
  • moc 60kW, paliwo: biomasa
 • Ochotnicza Straż Pożarna Mikorowo, Mikorowo 24, 77-116 Czarna Dąbrówka, działka nr 79, obręb geodezyjny Mikorowo.
  • moc 60kW, paliwo: biomasa

Zmiany wpłynęły na wzrost liczby placówek użyteczności społecznej objętych projektem na terenie naszej gminy z 5 na 7.

Projekt pn. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

*****************

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU NA TERENIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

Projekt pn. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji.

Przedmiotem realizacji projektu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka jest wymiana źródeł ciepła w 5 obiektach użyteczności publicznej:

 • Szkoła Podstawowa Gryfa Pomorskiego – Rokity; moc 150kW (2 x 75 kW), paliwo: biomasa
 • Szkoła Podstawowa 27 WDP AK - Czarna Dąbrówka; moc 315kW (2 x 60 kW, 75 kW, 120 kW), paliwo: biomasa
 • Szkoła Podstawowa w Jasieniu; moc 40kW, paliwo: biomasa
 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka - Czarna Dąbrówka; moc 95 kW, paliwo: biomasa
 • Wiejski Dom Kultury - Jasień; moc 40kW, paliwo: biomasa

Całkowita wartość Projektu (wszyscy partnerzy) to kwota 1 492 287,00 PLN, z czego dofinansowanie wynosi  1 267 089,44 PLN. Natomiast wartość zaplanowanych wydatków po stronie Gminy Czarna Dąbrówka  w ramach projektu wynosi: 412 483,00 zł, dofinansowanie na poziomie 85% - 350610,55 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa sprawności funkcjonowania źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu bytowskiego.

Projekt pn. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

loga-kajaki.png

-